tren

Tohum İşleme Tesisi

Tamamen bilgisayar kontrollü otomasyona dayalı tesislerimiz yıllık ortalama 10bin ton delinte pamuk tohumu, 5bin ton hibrit mısır, buğday ve soya tohumu işleme kapasitesine sahiptir. Bergama'dan Antalya'ya, Çukurova'dan Diyarbakır'a ülkemiz genelinde 60.000 dekardan geniş bir alanda üretilerek yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulan tohumlarımızı en son teknoloji altında işlenmekte ve prosesin her aşamasında muhtelif kalite kontrol testlerine  tabi tutularak kalite güvencesi teyit edilmektedir.